• Untuk Menjadi Sebuah Pertubuhan Yang Membantu Ahli-Ahli Di Dalam Kerja-Kerja Amal Serta Melakukan Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat. Untuk Menjadi Sebuah Pertubuhan Kebajikan Yang Berlandaskan Syiar Islam Bersesuaian Dengan Al-Quran, Al-Sunnah Dan Hadis.
  • Untuk Menjadi Sebuah Pertubuhan Kebajikan Yang Membantu Ahli-Ahli Dari Segi Sosial Dan Ekonomi.
  • Membantu Ahli-Ahli Di Dalam Pendidikan Kerohanian Untuk Mencapai Akhlak Sahsiah Yang Terpuji.
  • Menjalankan Aktiviti-Aktiviti Sukarelawan, Kebajikan,Sukan, Rekreasi Dan Lain-Lain Aktiviti Yang Dapat Memberikan Kebaikan Kepada Ahli-Ahli.
  • Membantu Ahli-Ahli Di Dalam Bidang Pendidikan, Latihan, Kerjaya, Ekonomi Dan Perniagaan.
  • Memupuk Semangat Perpaduan, Kemesraan, Keharmonian Dan Toleransi Serta Mengeratkan Hubungan Silaturahim Dikalangan Ahli Dan Masyarakat.
  • Menjalankan Aktiviti-Aktiviti Sukarelawan, Aktiviti-Aktiviti Gotong-Royang Keduri-Kendara Dan Lain-Lain Aktiviti Yang Dapat Memberi Kebaikan Dan Faedah Kepada Ahli-Ahli.
  • Mendidik Ahli-Ahli Di Dalam Memperjuangkan Hak Umat Islam Dan Pengguna Islam Malaysia Dan Dunia Tanpa Mengira Bangsa, Suku Kaum, Warna Kulit, Keturunan, Jantina Dan Pegangan Politik.
  • Membantu Ahli-Ahli Di Dalam Bidang Ekonomi Dan Perniagaan Barang Atau Produk HALAL Bersesuaian Dengan Tuntutan Agama Islam Serta Mewujudkan Rangkaian Perniagaan Dikalangan Ahli Dan Masyarakat.

"GAGASAN JEMAAH ISLAMIAH MALAYSIA mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menjayakan aktiviti pertubuhan ini dari pra-penubuhan sehinggalah ke saat ini. Semoga Allah merahmati usaha murni kalian terhadap kewujudan dan kesenambungan ini."