Pendaftaran Keahlian.

  • Ahli Biasa Terbuka Kepada Semua Warganegara Malaysia Yang Beragama Islam Yang Berumur Lapan Belas (18) Tahun Ke Atas.
  • Ahli Seumur Hidup Terbuka Kepada Ahli Biasa Yang Membayar Yuran Seumur Hidup.
  • Ahli Remaja Terbuka Kepada Mereka Yang Berumur Lapan Belas (18) Tahun Ke Bawah. Mereka Perlu Mendapatkan Surat Kebenaran Bertulis Daripada Ibu Bapa Atau Penjaga Yang Sah Di Sisi Undang-Undang Dan Daripada Pihak Sekolah Jika Berkenaan. Mereka Tidak Boleh Mengundi Atau Memegang Jawatan Dalam Pertubuhan.​
  • Seorang Pelajar Universiti Atau Kolej Universiti Tidak Boleh Diterima Menjadi Ahli Pertubuhan Ini Kecuali Ia Telah Dibenarkan Terlebih Dahulu Secara Bertulis Oleh Naib Canselor Universiti Yang Berkenaan.

Pendaftaran

Bayaran Daftar Masuk : RM10.00

(Ringgit Malaysia : Sepuluh Sahaja)

Yuran Tahunan

  • Yuran Keahlian Tahunan :
  • RM30.00
  • (Ringgit Malaysia : Tiga Puluh Sahaja)​

Yuran Seumur Hidup

  • Yuran Keahlian Seumur Hidup :
  • RM130.00
  • (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Tiga Puluh Sahaja​

Yuran Tahunan Hendaklah Dijelaskan Kepada Bendahari Terlebih Dahulu Dalam Bulan Januari Tiap-Tiap Tahun.​